EFS 2021-2027 a rozwój usług społecznych i deinstytucjonalizacja wsparcia w obszarze dzieci i rodzin

maseczka

Publikujemy materiały z webinariów, które odbyły się 21 i 23 kwietnia 2021. Ich tematem był rozwój usług społecznych i deinstytucjonalizacja wsparcia w obszarze dzieci i rodzin w EFS 2021-2027, w tym:

 • Jakie są kluczowe wyzwania dotyczące rozwoju i deinstytucjonalizacji usług dla dzieci i rodzin z dziećmi?
 • Jakie są kluczowe kierunki działań zaproponowane przez stronę społeczno-samorządową do Krajowej strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce?
 • Jakie działania powinny być finansowane z EFS+ w zakresie wsparcia dzieci i rodzin z dziećmi?

Czytaj dalej

Polska spółdzielczyni na liście Top 100 Women in Social Enterprise

maseczka

Agnieszka Dejna – Prezeska Spółdzielni Socjalnej Dalba, prowadzącej Browar i Pub Spółdzielczy, trafiła na europejską listę TOP 100 kobiet w biznesie społecznym. Cieszymy się tym bardziej, że Dalba należy do Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Bardzo cieszy mnie fakt znalezienia się w gronie 100 europejskich kobiet społecznego biznesu! Niezmiennie jednak będę powtarzać, ze jest to sukces całej ekipy, a nie mój. Naszym celem zatem staje się znaleźć się w rankingu top 100 europejskich firm społecznych. Bo nasz browar to realnie jedno z najlepszych na świecie! – skomentowała Agnieszka na facebooku Browaru Spółdzielczego.

Lista Top 100 Women in Social Enterprise – już od 15 lat – tworzona jest przez sieć Euclid, która działa po to, by wzmacniać pozycję kobiet liderek w Europie. Inicjatywa zwraca uwagę na kobiety z sektora przedsiębiorczości społecznej, pokazując ich wpływ i osiągnięcia, ale też umożliwiając im uczenie się od siebie nawzajem i inspirowanie.

Komentarz Agnieszki Dejny za: https://www.facebook.com/browarspoldzielczy/posts/3734421090010182
Grafika: ttps://euclidnetwork.eu/portfolio-posts/euclid-network-top-100-women-in-social-enterprise/

Nagranie webinarium pt: Nowa perspektywa finansowa 2021-2027

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 5 marca 2021.

 • Webinarium było poświęcone włączeniu społecznemu w Polityce Spójności i Krajowym Planie Odbudowy, czyli w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Prezentacja: Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027 – POBIERZ

Ekspertem podczas webinarium był:

Łukasz Mikulec – przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Nagranie webinarium pt: Co nowego w Prawie Zamówień Publicznych (część 2.)

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 24 lutego 2021.

 • Webinarium było poświęcone aspektom społecznym nowym Prawie Zamówień Publicznych.

 • Prezentacja: Co nowego w Prawie Zamówień Publicznych (część 2.)  – POBIERZ
 • Q&A – Pytania i odpowiedzi – POBIERZ
 • Nowe Prawo zamówień publicznych zachęca do stosowania klauzul społecznych – POBIERZ

Ekspertem podczas webinarium był:

Tomasz Schimanek – ekspert ds. społecznych zamówień publicznych od 9 lat propagujący stosowanie rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu zamówień publicznych. Szkoli i doradza w zakresie społecznych zamówień publicznych samorządom terytorialnym, jednostkom administracji rządowej oraz podmiotom ekonomii społecznej. Autor kilkunastu publikacji poświęconej społecznym zamówieniom publicznym, m.in. „Klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych”, „ABC Klauzul społecznych, „Klauzule społeczne i inne możliwości uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych Podręcznik adresowany do wykonawców i zamawiających, w szczególności do samorządów terytorialnych

Nagranie webinarium pt: Co nowego w Prawie Zamówień Publicznych (część 1.)

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 16 lutego 2021. Z nagrania dowiesz się:

 • Co to znaczy, iż mamy nowe prawo zamówień publicznych,
 • Jak czytać nową ustawę PZP – największe zmiany, różnice,
 • Jak przygotować się do ogłoszenia postępowania,
 • Jak wybrać dobrego Wykonawcę i skutecznie podpisać umowę, w myśl nowych przepisów.

 • Prezentacja: Co nowego w Prawie Zamówień Publicznych (część 1.) – POBIERZ
 • Q&A – Pytania i odpowiedzi – POBIERZ

Ekspertką podczas webinarium była:

Maria Wojtacha – absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek: Ochrona Środowiska na Wydziale Chemii oraz studiów podyplomowych: na kierunku Zamówienia Publiczne na Politechnice Krakowskiej i Profesjonalny Menedżer w NGO w Collegium Civitas w Warszawie. Od 2014 roku uczestniczka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Konkurs zatrudnienia socjalnego – ważne dla spółdzielni

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów. Wnioski można składać do 1 lutego 2021 r. Jednym z priorytetów konkursu jest Priorytet III  „Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych”. W ramach priorytetu możliwe jest:

 1. Wsparcie pomiotów zatrudnienia socjalnego w przystępowaniu do konsorcjów spółdzielni socjalnych, obejmujące takie działania jak:
 • analizę lokalnego rynku pod kątem funkcjonujących konsorcjów spółdzielczych,
 • nawiązanie współpracy z konsorcjum spółdzielczym,
 • dostosowanie oferty CIS/KIS pod kątem branży w jakiej działa konsorcjum spółdzielcze i przygotowanie uczestników do podjęcia w nim zatrudnienia.

2. rozwijanie działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej realizowanej przez CIS należące do konsorcjum spółdzielni socjalnych może obejmować takie działania jak:

 • wsparcie współpracy PZS z konsorcjum spółdzielczym,
 • rozwój działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej CIS pod kątem zapotrzebowania konsorcjum spółdzielczego np. w celu pełnienia roli podwykonawcy dla konsorcjum,
 • szkolenia, podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników CIS przydatnych w prowadzonej działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej,
 • wymiana wiedzy/doświadczeń/praktyk/wyposażenia pomiędzy konsorcjum spółdzielczym, a CIS.

Ponadto w ramach Priorytetu IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży realizowane mogą być następujące zadania:

 1. wsparcie edukacyjno-integracyjne w zakresie nabywania kompetencji społecznych,
 2. rozwijanie form aktywności promujących przedsiębiorczość społeczną (w tym działalność w ramach spółdzielni uczniowskich i/lub innych form spółdzielczości, wolontariat w podmiotach ekonomii społecznej)
 3. wsparcie różnorodnych form spędzania czasu wolnego jako działań o charakterze profilaktycznym.

Pełne informacje o konkursie dostępne są na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPPS Ogłoszenie na stronie DESIS

Rozwiązania Tarczy 6.0 dla ekonomii społecznej

9 grudnia 2020 r. Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie czeka na podpis Prezydenta RP i ogłoszenie, po czym wejdzie natychmiast w życie.

Przepisy te pomogą firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa. W tym: gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, turystycznej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej, edukacyjnej, transportowej i pralniczej.

Dzięki uprzejmości Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach projektu franczyzy społecznej (o projekcie jeszcze niebawem napiszemy) publikujemy omówienie rozwiązań przyjętych w ustawie, z którymi warto się zapoznać.

Materiał informacyjny publikujemy tutaj Tarcza 6.0 – rozwiązania do wykorzystania przez PS

Ponadto przekazujemy tekst ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który można znaleźć tutaj ustawa z 9 grudnia 2020

 

Pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do IZ RPO w sprawie polityki zakupowej

W dniu 3 grudnia br. odbyło się spotkanie sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Pana Stanisława Szweda, oraz Pani Andżeliki Wardęgi dyrektorki departamentu ekonomii społecznej i solidarnej, oraz pana Piotra Krasuskiego dyrektora departamentu EFS z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, z przedstawicielami Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Spotkanie poświęcone było polityce zakupowej w przedsiębiorstwach społecznych w tym spółdzielni socjalnych, realizowanych przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych i Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych.

W trakcie spotkania ustalono, mi.in. skierowanie do Instytucji Zarządzających RPO kolejnego pisma przypominającego o możliwości wsparcia przedsiębiorstw społecznych.

W dniu 8 grudnia br. Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz Stanu w MFiPR skierowała pismo, w którym czytamy m.in. „Pragnę przypomnieć, iż finansowanie tych działań powinno zostać zapewnione w pierwszej kolejności z oszczędności wynikających m.in. z braku realizacji innych działań w bieżącym okresie np. tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej. Zgodnie z komunikatem o czasowym zawieszeniu niektórych zapisów Wytycznych (…), możliwe jest także znaczące obniżenie wskaźników w już realizowanych projektach, w celu zapewnienia środków na omawiane działania. MFiPR zapewnia więc szeroki wachlarz możliwości finansowania mechanizmu zakupów interwencyjnych”.

Oznacza to możliwość uruchomienia dodatkowych środków na realizowanie zakupów w spółdzielniach socjalnych i innych przedsiębiorstwach społecznych. Będziemy sprawę monitorować i nie mamy zamiaru odpuścić. Przed nami jest również przedyskutowanie, jakich zakupów dokonywać w spółdzielniach socjalnych. Niezbędne jest poszerzenie katalogu, tak aby dać możliwość znacznie większej ilości spółdzielni sfinansowanie działań w tym trudnym okresie.

Pełny tekst pisma MFiPR dostępny jest tutaj Ponowne pismo MFiPR do IZ RPO w sprawie mechanizmu zakupowego

 

Komitet Akredytacyjny MRiPS w zakresie polityki zakupowej. Śladem interwencji OZRSS

indeks

Decyzją Komitetu Akredytacyjnego OWES w dniu 30 listopada 2020 r. mechanizm zakupowy w realizowanych projektach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej został wprowadzony do zasad dotyczących naboru wniosków o przyznane i przedłużenie akredytacji AKSES oraz do standardów usług i działania OWES.

Oznacza to, że OWES składając wniosek o przyznanie bądź przedłużenie wniosku o akredytację miałby także przedstawić informacje odnośnie wdrożenia przez niego mechanizmu zakupowego (liczba PES/PS, w których zakupiono usługi lub produkty oraz liczba wspartych podmiotów, które były odbiorcami tych usług i produktów). Dodatkowo OWES mają wskazywać informację o puli środków przekazanych na ten cel wraz z informacją o wysokości środków już wydatkowych oraz o zmianach we wskaźnikach projektowych, które wynikają z zastosowania mechanizmu zakupowego.

Standardy usług i działania OWES zostały rozszerzone w zakresie działań na rzecz rozwoju partnerstwa (standard F 3.3) o zakup w PES towarów i usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Mówiąc o mechanizmie zakupowym trzeba pamiętać o tym, że wachlarz produktów i usług kupowanych od przedsiębiorstw społecznych może być bardzo szeroki. Przeciwdziałanie skutkom pandemii spowodowanej COVID-19 to nie tylko maseczki i płyny do dezynfekcji. Trzeba pamiętać, że to także wsparcie osób starszych, samotnych i ubogich w zakresie dostarczania im posiłków. To także ozonowanie, odkażanie pomieszczeń bądź realizacja usług opiekuńczych w przypadku osób starszych unieruchomionych w ich domach. Potrzeby ludzi związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii są różnorodne, tak samo jak i różnorodna jest oferta podmiotów ekonomii społecznej – powiedziała nam, komentując zmiany w systemie AKSES, Agnieszka Deja – przedstawicielka Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Komitecie Akredytacyjnym OWES.

Dla przypomnienia, mechanizm zakupowy w realizowanych projektach OWES w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych polega na umożliwieniu dokonywania przez Ośrodki Wsparcia zakupów w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych – czyli także spółdzielniach socjalnych) dotkniętych skutkami wystąpienia COVID-19. Działanie to ma na celu wsparcie PES/PS i przeciwdziałanie ich upadłości. Dzięki wprowadzonym działaniom (przekierowaniu oszczędności wygenerowanych w projektach OWES na zakupy w PES/PS) w okresie pandemii i trudności gospodarczych kierowane są do tych podmiotów zamówienia, które mogą pozwolić im na dalsze funkcjonowanie i utrzymanie miejsc pracy.